Francusko-srpska gimnazija Petar I od Srbije

Francusko-srpska gimnazija Petar I od Srbije

Lycée franco-serbe Pierre 1er de Serbie

U saradnji sa

Ideja gimnazije

Osnovna ideja osnivanja ove gimnazije zasniva se na činjenici da se u Vojvodini doprinese razvoju u oblasti srednjeg opšteg obrazovanja, koja komparativno prati razvoj evropskog i srpskog sistema obrazovanja, sa posebnim akcentom na učenje francuskog jezika. Posebni značaj se podvlači da se mali broj srednjoškolskih ustanova, bavi na ovaj način i sa ovim pristupom nadogradnji srednjoškolskog nivoa obrazovanja što je ujedno i komparativna prednost i potvrdjuje se činjenicom da je ovakav tip školovanja kadrovskih potreba u porastu u kontekstu dalјeg razvoja Vojvodine i Srbije kao celine.

Značaj ove incijative i osnivanja Francusko-Srpske Gimnazije Petar I od Srbije, označava i uspostavljanje boljih veza izmedju Institucija Republike Francuske u Srbiji i svih zainteresovanih kao i institucija obrazovanja u Republici Srbiji i postizanje unapredjenja ali i podizanje kvaliteta preduniverzitetskog obrazovnog prostora kao i inovacije u smislu prenošenja znanja na sredjnjnoškoslkom nivou. Univerzitetu Edukons je pripala izuzetna čast i sa ponosom možemo da kažemo i punom odgovornosti da ovakvu inicijativu, takodje pored infrastrukturnih ulaganja, unverzitet ce ponuditi i svim ucenicima i mogucnost daljeg skolovanja na institucijama francuskog govornog podrucja kroz mrežu frankofonih institucija - AUF, ciji je univerzitet član ali i kroz bilateralne ugovorne odnose sa drugim institucijama iz Francuske, kao na primer Univerzitet Cote DAzure, gde bi djaci mogli da nastave svoje dalje školovanje.

Misija

“Misija gimnazije stavlja u fokus razvoj mladih i utemeljana je u stavu da moderno doba zahteva moderno obrazovanje koje kreira nove uslove života, ugradjene u sisteme evropskih vrednosti kroz razvijanje nacionalnih standarda. Formiranje mladih modernih ljudi u našoj zemlji kao spoj funkcionalnih veština i usvajanje tekovina evropskih vrednosti kroz učenje francuskog jezika je moderan pristup imperativima današnjice.“

Direktor Gimnazije, Prof. dr Andrea Andrejević Panić, ispred Osnivača Univerziteta Educons

Značaj gimnazije

Svečanim potpisivanjem Protokola o osnivanju Francusko-srpske gimnazije Petar I od Srbije, u četvrtak, 26.oktobra 2023. godine, na štandu Republike Francuske, na 66. Medjunarodnom sajmu knjiga na Beogradskom sajmu, zvanično je najvaljeno da kreće u rad Francusko-srpska gimnazija “ Petar I od Srbije”, u saradnji sa Francuskim Institutom u Srbiji, a uz podršku Ambasade Francuske, Univerzitet Educons osniva gimnaziju sa sedištem u Sremskoj Kamenici u okviru kampusa Educons Univerziteta. Na osnovu rezultata izvršenog istraživanja i utvrđene društveno–ekonomske opravdanosti, a posebno uzimajući u obzir podršku Francuskog instituta u Srbiji i ambasade Francuske u Republici Srbiji, kao što je već rečeno. Potpisnici protokola o osnivanju su se opredelili da buduća srednja škola nosi naziv: „Francusko–srpska gimnazija Petar I od Srbije“

Osnivanje škole je motivisano potrebom za srednjim opštim obrazovanjem, posebno fokusiranim na francuski jezik i kulturu, odgovarajući na rastuće potrebe zemlje. Sedište škole je u Sremskoj Kamenici (ulica Vojvode Putnika 85) zbog kulturnog značaja, geografske pogodnosti i dostupnosti prostora. Francuski institut i ambasada Francuske u Srbiji podržavaju osnivanje škole, pružajući preporuke i ugovor o pedagoškom sadržaju. Škola će se posebno fokusirati na izučavanje Francuskog jezika, pružajući dodatne časove za talentovane učenike s ciljem proširivanja i produbljivanja znanja, te podsticanja samostalnog rada i postizanja višeg nivoa znanja od predviđenog planom i programom.

O školi

Školska zgrada je površine 584 m2 u osnovi a zgradu čini prizemlјe, prvi i drugi sprat, a nalazi se u Sremskoj Kamenici u ulici Vojvode Putnika broj 85, broj parcele 4259/6, k.o. Sremska Kamenica. Za potrebe škole Ugovorom o zakupu obezbeđeno je 1200m2 i Ugovorom o zakupu sportske hale. Objekat u kojem će se nalaziti sedište škole ima upotrebnu dozvolu, a namena objekta je zgrada visokog obrazovanja

Način rada i pravilnici gimnazije:

U školi će se srednje obrazovanje i vaspitanje ostvarivati na osnovu:

Pravilnika o planu i programu nastave i učenja za gimnazijuje ("Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2020, 12/2020, 15/2020, 1/2021, 3/2021 i 7/2021.) Prilikom odabira prostora koji će biti odabran za sedište škole, a nakon toga i prilikom njegovog opremanja osnivači škole rukovodili su se Pravilnikom o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje plana i programa nastave i učenja u gimnaziji ("Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2019 od 29.8.2019. godine, a stupio je na snagu 6.9.2019.) Ovaj Pravilnik određuje bliže uslove u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje plana i programa nastave i učenja u gimnaziji opšteg tipa.

IMG_7485

Statut i drugi opšti akti škole:

Opšti akti škole su: Statut, Pravilnici, Poslovnici i odluke koje na opšti način uređuju određena pitanja. Svi drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Statutom škole. O izradi pobrojanih opštih akata škole staraće se sekretar, stručni saradnici kao i direktor škole uz saradnju sa i konsultacije sa razrednim starešinom, roditelјima učenika i nastavničkim većem.

Prednosti gimnazije:

Učenje u stilu "Petar I od Srbije" - gde jedinstvo dobija novi izgled kroz mogućnost odabira uniforme, oživljavajući tradiciju i povezivanje svakodnevnog života sa školskim identitetom.

Istražujte svet znanja u školi "Petar I od Srbije" kroz jedinstvenu metodologiju koja sjedinjuje tradicionalno i moderno, uz učionice opremljene najsavremenijom tehnologijom. Vaše obrazovanje u rukama sutrašnjice!

Putovanje kroz obrazovanje u školi "Petar I od Srbije" pruža vam dinamično učenje kroz moderne udžbenike i kreativan didaktički materijal koji podstiče asocijativno razmišljanje i razvoj kreativnosti.

Francuski jezik i civilizacija postaju još uzbudljiviji u školi "Petar I od Srbije". Očekujte dodatnu podršku i superviziju od strane stručnjaka, jer smo stvorili poseban program zajedno sa Francuskim institutom u Srbi

Osnažite svoj CV sa sertifikatom o poznavanju francuskog jezika iz škole "Petar I od Srbije". Ne samo da učite jezik, već stičete i zvanično priznanje vaših jezičkih veština.

Naša gimnazija, jedinstvena po svojoj modernosti i tradiciji, nudi opšti tip obrazovanja koji vam otvara vrata svim fakultetima i univerzitetima. Zaslužite diplomu koja je ključ za vašu široku akademsku budućnost.

U "Petar I od Srbije" vaša obrazovna avantura ima dva jezika, ali jedan cilj - raznolik i sveobuhvatan kurikulum koji spaja najbolje od srpske i francuske tradicije. Otkrijte svet kroz dva kulturna prozora!

Postanite lider u "Petar I od Srbije"! Kroz raznovrsne aktivnosti, razvijamo ne samo vaše obrazovanje već i vaš liderstvo i timski duh. Budite spremni za izazove koji oblikuju buduće vođe.

UPISNE AKTIVNOSTI GIMNAZIJE?

Za upis potrebno je da pozovete na broj telefona 063625016 u periodu od 08.01. do 01.03.2024. Nakon toga, u junu, đak mora imati položenu malu maturu.
Gimnazija će prvu generaciju učenika upisivati u junu 2024. godine a početak školovanja prve generacije učenika očekuje se u semptembru 2024/2025 školske godine.

UPIS 2024

Pozivamo sve zainteresovane učenike da se prijave za upis u Francusko-srpsku gimnaziju Petar I od Srbije za školsku 2024. godinu.

Scroll to Top